Fördelar 

Fördelar:  Det är en torr rengöringsmetod (inget vatten)

Inget avfall:  Det enda som återstår är den beläggning som tagits bort, den kan  sopas eller dammsugas upp.

MiljövänligBlästring med kolsyreis sker utan kemikalier och är helt giftfritt. Det finns inga kostnader för bortforsling av blästringsmedel och lösningsmedel.

SkonsamBlästringen med kolsyreis sker utan någon slipeffekt. Ytor behandlas därför skonsamt och slitage från stålborstar, skrapor och annat blästringsmaterial undviks.

Förbättrad produktivitetBlästring med kolsyreis tillåter ofta rengöring av tillverkningsutrustning under drift utan behov av tidskrävande demontering, efterföljande montering och dyrbar stilleståndstid.

Snabb och effektivNormalt oåtkomliga delar kan rengöras genom att använda det breda spektrumet av olika munstycken och rengöringshastighet.

Omkostnadssparande: Reducerad stilleståndstid. Ökad produktkvalitet. Rengör på plats utan demontering. Inget behov av miljöfarliga ämnen och lösningsmedel.