Framtidens Rengöringsmetod 

 Blästring  med kolsyreis / torr-is  är en revolutionerande rengöringsmetod med kolsyreis-pellets som blästringmaterial.

Blästring med kolsyreis är en process i 3 steg

1.  Mekanisk.   Kolsyreis-pelletsen accelereras i luftströmmen och träffar ytan med ljudets hastighet. Den oönskade beläggningen krackelerar och lossnar

2.  Termisk.   Kolsyreis-pelletsens låga tempratur (-79  grader) gör att beläggningen blir skör, krackelerar och lossnar. Det gör det möjligt för kolsyreisen att tränga igenom beläggningen.

3.  Sublimation.   Kolsyreisen tränger igenom beläggningen och sublimerar omedelbart (övergår från fast form till gas). Detta resulterar i en volymutvidgning på ca 700 gånger med resultatet att beläggningen "sprängs" bort från ytan.