Sodablästring 

Klicka på länarna nedan för att titta på film där vi blästrar vi med Sodablästring!

Film Sodablästring nr 1

Film Sodablästring nr 2